Ana Sayfa Optisyenlik teorik bilgin ne kadar iyi? (Online Test)

Optisyenlik teorik bilgin ne kadar iyi? (Online Test)

0
PAYLAŞ

1) +4.25 -0.50 90 transpozesi nedir?

Correct! Wrong!

Plan CYL, sph cyl veya mikst lenslerde, lensin toplan diyoptrik gücünün matematiksel işlem ile hesaplanarak diğer bir yazılım şekline dönüştürülmesi. (Transpoze edilen bir lensin her iki yazılış şeklinde de toplam diyoptrik güç değişmez.) Transpoze aşamaları: SPH ve CYL cebirsel değer toplanır, sferik haneye yazılır. CYL değerin işareti değiştirilir, silindirik değer aynı kalır. Aks 90’den büyükse 90 çıkarılır, 90’dan küçük ise 90 eklenir. Bu nedenle doğru cevap: "+3.75 +0.50 180"

2) Göz hekimi kişinin uzak sağ numarasını -0.50 -0.75 75 olarak reçetelendirmiş. Camı çekmecenizden çıkardınız ve dijital fokometreye koydunuz. Cam -1.25 +0.75 90 olarak gözüküyor. Aşağıdakilerden hangisini yapmalısın?

Correct! Wrong!

Bu durumda yapılacak şeyler: Dijital fokometrenin ayarını (-) cyl göre ayarlayıp reçetedeki aks derecesine göre markürlemek ya da (+) cyl göre fokometrenin ayarını ellemeden aksını 165 derecede markürlemektir. Bu durumda doğru cevap "Camın aks derecesini 165'e getirip markülerim." olacaktır.

3) Yüksek hipermetropi teşhisi konmuş kişinin reçetesine göre aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

Correct! Wrong!

Yüksek hipermetropi teşhisi konmuş kişinin gözlük camı (+) konveks olacağından dolayı küçük çap, index farkı, ve lentiküler cam kişinin ekonomik durumuna göre düşünülebilir. Ancak 70/80 mm cam çerçevede çok fazla kalınlık yaratacağından tercih edilmez. Doğru cevap: "70/80 mm organik cam"

4) Kontak lens terimi olan "dk değeri" nedir?

Correct! Wrong!

Kontak lens terimi olan "dk değeri" kontak lens materyalinin oksijen geçirgenliğini ifade eder. Bu sebeple doğru cevap: "

5) A boyutu 53, DBL boyutu 15, Efektif çapı 55, PD mesafesi 32 olan bir gözlüğün camını sipariş edeceksiniz. Hastaya yüksek hipermetropi teşhisi konmuş. Bu kişiye sipariş geçeceğiniz ideal çap aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Minimum Blank Size (MBS) yani ideal çap ölçümü formülü şudur: ED (efektif çap) + 2 x desantrasyon miktarı + 2 mm tıraşlama avansı. 53+15=68/2=34, 34-32=2 mm. 55+2x2+2=61 mm. Dolayısıyla en uygun sipariş geçebilecek çap 65 mm'dir.

6) İdeal çap nasıl tespit edilir?

Correct! Wrong!

Efektif çap, çerçevenin en uzun kısmı diyebiliriz. Desantrasyon miktarı ise (A boyutu + DBL) / 2 - PD mesafesi şeklinde bulunabilir. Bu değeri ikiyle çarpıp 2 mm tıraşlama payı bırakıyoruz. Böylelikle en doğru ve estetik camı korkmadan sipariş geçebilirsiniz.

7) Uzak sağ numarası +1.25 D, yakın sağ numarası +3.25 D olan var olan bir progresif kullanıcısı müşteriniz sadece golf oynarken kullanabileceği bir progresif istiyor. Golf oynarken orta ve uzak mesafeyi kullanacağından dolayı bu kişinin yeni progresif camlarında yakın sağ numarası ne olmalıdır? (İpucu: Progresifin dizaynına göre değişiliklik gösterse de genel olarak orta kısmın adisyonu yakın için verilen adisyonun yarısı kadar olması yeterli görülür.)

Correct! Wrong!

Orta kısmın adisyonu yakın için verilen adisyonun yarısı kadar olması yeterli görülür. Bu durumda uzak kısım +1.25 D yakın kısım +3.25 D ise yakın için adisyon +2.00 D olacaktır. +2.00/2=+1.00 D olacağından orta mesafe için numara +1.25 + +1.00 = +2.25 olacaktır.

8) Katarakt cerrahisinde kullanılan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nın Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na 19 Ocak 2016’da gönderdiği resmi yazıyla; görmeye yardımcı tıbbi cihazlardan biri olan ………… ’in satışında optisyenlik müesseselerinin yetkili olduğu konusu netleştirildi. Boşluğa ne gelmemelidir?

Correct! Wrong!

8) Katarakt cerrahisinde kullanılan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nın Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na 19 Ocak 2016’da gönderdiği resmi yazıyla; görmeye yardımcı tıbbi cihazlardan biri olan intraoküler lenslerin (göz içi mercek) satışında optisyenlik müesseselerinin yetkili olduğu konusu netleştirildi.

PAYLAŞ
Önceki İçerikNe kadar iyi optisyensin/gözlükçüsün? (Online Test)
2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik programından mezun olup Edirne’de bir optisyenlik müessesesinde mesul müdür olarak görev yapmakta.