Ana Sayfa Nedir? Optikle ilgili kısaltmalar nelerdir?

Optikle ilgili kısaltmalar nelerdir?

0
PAYLAŞ

(F): Etkin odak uzaklığı (fokus mesafesi)

(-): Negatif konkav (eksi, minus)

(+): Pozitif, konveks (artı, plus)

12 K GF K: Metal malzemenin içinde karışım olarak altının bulunduğunu gösterir.

12 R GF R: Altının ham maddesinde karışım değil de mikron olarak kaplandığını gösterir.

Add: Addisyon

AEUSCO: Avrupa Optometri Okul Kolej ve Üniversiteler Birliği

AX: Aks

B D (Base Down): Taban aşağı

B I (Base In): Taban içeri

B O (Base Out): Taban dışarı

B U (Base Up): Taban yukarı

CK (Kondüktif Keratoplasti): Hipermetropi ve presbiyopi tedavisinde kullanılan bir keratorefraktif cerrahi yöntem.

CR 39: C (Cast)= Döküm, R (Resin)= Reçine. 39 Kullanılan teknoloji

CYL: Silindirik diyoptrik güç

D: Diyoptri (numara)

DBC (Distance Between Center): Bir gözlük çerçevesinde iki rim bölgesi.

DBL (Distance Between Lens): Bir gözlük çerçevesinde iki lensin birbirine yakın olan (nazal yönde) kenarları arasındaki mesafe.

ECOO: Avrupa Optik ve Optometri Konseyi

EMI: Electro Magnetic Ray Interferrence (radyasyon ışınlarını engelleyen kaplama türü)

FAKO: Fakoemülsifikasyon

FCD (Frame Center Distance):Çerçevenin merkez mesafesi ve çerçevenin pupilla mesafesi de denir.

FDA: Food and Drug Administration

GCD (Geometrical Center Distance):Geometrik merkez mesafesi

HEMA: Hidroksi Etil Met Akrilat, kontak lens yapımında kullanılan hammadde.

hg: Montaj yüksekliği

IOL (Intra Oküler Lens): Göz merceği yerine yerleştirilen lens

IR (infra red): Kızıl ötesi ışık ışını

ILOO: Uluslararası Optik ve Optometri Birliği

KL: Kontak lens

L (Left): Sol

L-hg veya OG-hg: Sol göz montaj yüksekliği

L-OG-OS: Sol göz için

n: Lensin yapımında kullanılan maddenin kırılma indisi

nm: Nanometre

NV veya NVO: Yakın görme

OD (Oculum Dexter): Sağ göz

ODG: Sağ sol göz için

OG: OEIL GAUCHE

OS (Oculum Sinister): Sol göz

OU: Sağ sol göz için

OU-ODG-R.L: Her iki göz için aynı diyoptride

P.D -L: Sol göz pupilla merkezinden burun orta dikey eksenine olan mesafe

PD: Gözün pupilla merkezleri arasındaki mesafeyi ifade eder.

PD-R: Sağ göz pupilla merkezinde burun orta dikey eksenine olan mesafe

PMMA: Polimetil metakrilat, metakrilat iskeleti ile metil gruplarından oluşturulmuş kontak lens hammaddesi

R: Sağ

r: Yarı çap

RGP (Rigit Gas Permeable): Gaz geçirgen lens

R-hg veya OD-hg: Sağ göz montaj yüksekliği

RL: Sağ-sol göz için

RL-hg veya ODG-hg: Sağ göz ve sol göz montaj yüksekliği

R-OD: Sağ sol göz için

RPE: Retina Pigment Epiteli

RX: Reçeteye uygun olarak özel lens hazırlanması

SPH: Sferik diyoptrik güç

TS EN ISO 8598: Fokometre ile ilgili Türk Standartları

TSE: Türk Standartları Enstitüsü

TSE EN ISO 12870: Oftalmik optik gözlük çerçeveleri -genel özellikler ve deney metotları standardı

UV (ultraviyole): Mor ötesi ışık ışını

VP: Verre plan

WCO: Dünya Optometri Konseyi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsminizi yazınız

*