Optisyen.info

Optik Sözlük – M Harfi

m-harfi

Magnifikasyon: Büyütme.

Maksimum: En çok.

Makula: Retinada santral görmeyi sağlayan kısım.

Makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı): Görme merkezinin yaşa bağlı hasarı sonucunda oluşan görme bozukluğu. Bakılan nokta değil, çevresi görülebilmektedir.

Manipülasyon: İşleme, idare.

Medial: İç.

Medikasyon: İlaç tedavisi.

Mercekler: İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekil-1 deki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün ışınları her iki yüzeyden kırarak asal eksenine yaklaştırır. Mercekler yüzeylerin şekline göre üç tip olabilir.

Şekil-2 deki gibi yüzeyler kesişmiyorsa bu merceklere kalın kenarlı mercek denir. Kalın kenarlı mercek ışığı her iki yüzeyden kırarak asal eksenden uzaklaştırır. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. Bu durum merceğin kırılma indisinin ortamın kırılma indisinden büyük olması halinde mümkündür.

Merceğin asal ekseni: Merceğin merkezinden geçen ve merceğe dik olan düzlemdeki eksen.

Merceğin temel düzlemi: Bikonveks merceğin merkezden asal eksene dik çizilen düzlem.

Merceklerde gerçek görüntü: Görüntünün cisimlerden gelen ışınlarla aynı yönde olması.

Merceklerde hayali görüntü: Görüntünün optik sisteminin diğer tarafına düşmesi.

Merkezleme şeması: İşlenmiş progresif lensin uzak diyoptri gücünün ölçüldüğü halka, tespit artısı, majör referans noktası, yakın diyoptri değerinin ölçülebildiği halkaların tespitinde kullanılan şema.

Mesafe refleksi: Pupillanın yakındaki cisme bakmakla oluşan kontraksiyonu.

Metal çerçeveler: Yapımında metal kullanılan çerçevelerdir. Metalin bozulmaması için iyi kaplanmalı ya da yapısı bozulmayacak ham maddeler kullanılmalıdır.

Metamorfopsi: Merkezi retina hasarlarına bağlı nesnelerin normalden farklı eğri büğrü algılanması şeklinde tanımlanın görme bozukluğu.

Mezopuan çevirme halkası: Hedefin ve diyoptri eşelinin hareketini sağlayan fokometre parçası.

Midperifer: Çevrenin orta kısmı.

Midriyazis: Pupilanın büyümesi.

Migrasyon: Göç.

Mikroftalmi: Küçük göz.

Mikrokeratom: Keratomileusis için tasarlanmış kornea traşlayıcısı.

Mineral cam: Optik sanayisinde çok çeşitli cam hammaddesi ile lensler üretilmekte ancak gözlük lensleri için Hard (sert) crown: sert cam kullanılmaktadır. Bu materyalin birçok önemli özelliği bulunmaktadır:

  • Işık geçirgenliği yüksek
  • Renksiz
  • Kokusuz
  • Sıcağa ve atmosferik etkilere karşı dayanıklı
  • Kolay donuklaşmaz
  • Diğer bazı cam tipleri gibi kolay çizilmez bir lens çeşididir.

Kırılma indisi n=1,523 olan crown lens optik mineral lenslerden içinde havanın kırılma indisine en yakın hammadde olduğundan abbe değeri en yüksek lenstir. En çok kullanılan gözlük lensi olan crown camda;

SİO2 %70 Silisyum Oksit

CaO %10 Calsiyum Oksit

BaO %3 Baryum Oksit

Na2O %9 Sodyum Oksit

K2O %8 Potasyum Oksit elementleri bulunmaktadır.

Minimum: En az.

Miyopi: Gözün ön arka çapı kırma gücüne göre daha uzun olduğunda göze paralel gelen ışınların retinanın önünde göz yuvarlağı içerisindeki bir noktada odaklanmasıdır. Miyoplarda, gözün kırıcı bileşenleri gözün ön-arka çapına göre fazla güçlüdür veya gözün ön-arka çapı gözün kırıcı bileşenlerine göre fazla uzundur. Bazen bu her iki durum bir arada bulunabilir. Yakındaki nesnelerden yayılarak gelen ışınların, retinada odaklanabilmesi için uzağa bakıştan daha çok mercek gücü gerekir, miyop bir gözün kırıcı bileşenleri, diğer bir deyişle mercek gücü fazla olduğu için yakından gelen ışınları retina üzerinde odaklayabilir, işte bu nedenle miyop kişiler yakını net görebilirler. Uzaktan gelen ışınlar 6 metreden sonra göze paralel olarak geliyor olarak kabul edilebilir, bu paralel ışınlar retinada odaklanamayacağı için miyoplar uzağı net göremezler.

Miyotik pupilla: Pupillanın normalden daha küçük olması.

Miyozis: Pupillanın küçülmesi.

Modifikasyon: Değişiklik.

Mono: Tek.

Monofokal: Birr adet optik ekseni ve optik merkezi bulunan lenstir.

Monocurve: Tek eğimli.

Monomer: Tek yapı.

Monovizyon: Presbiyopinin etkilerini, bir gözü uzağı bir gözü de yakını görmek üzere odaklama sağlayarak ortadan kaldırmayı sağlayan yöntemin adıdır. Hangi gözün kullanıldığını beyin algılayacak ve bulanık olan görüntüyü göz ardı edecektir. Özellikle hafif miyopisi olan hastalarda başarıyla uygulanabilecek bir yöntemdir. Örneğin kişinin iki diyoptriden az miyopisi varsa, teorik olarak onun baskın gözü uzağı görmek üzere düzeltildiğinde baskın olmayan göz yakın için yeterli olacaktır (bkz. baskın göz).

Mukus: Balgam gibi olan, yapışkan.

Multi: Çok.

Multifokal lens: Birden çok optik ekseni ve optik merkezi bulunan lenstir. Bunlar sırası ile distance portion (uzak kısım) ve near or reading portion (yakın ya da okuma kısmı) denilmektedir.

Multifokal göz içi lens: Multifokal sentetik lensler, göz içine cerrahi bir müdahale ile yerleştirilen, presbiyopisi olan kişilerin hem uzağı hem de yakını görmesini sağlamak için kullanılan lens.

Müller kası: Üst göz kapağının kalkmasını sağlayan yardımcı kastır. Düz kas özelliğindedir. Sempatik sinir sistemince uyarılır.

Anonim

Çağatay Gülümser

Herkese merhaba, ben Çağatay. 2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik programından mezun oldum. Edirne’de bir optik firmasında mesul müdür olarak görev yapmaktayım. Yazmayı, çizmeyi, video çekmeyi ve teknolojiyi seviyorum.

Yorum Ekle

*

Bizi Takip Edin

Göz sağlığına dair daha çok bilgi için bizi diğer sosyal ağlardan da takip edebilirsin.