Örneğin, reçetelendirilen -5.00 gözlük numarasını dönüştürelim. Gözlük sferik değerini -5.00 olarak yazdığınızda sonuç -4.72 çıkacaktır. Gözlük ve kontak lens numaraları 0.25 olarak artış veya azalma gösterdiğinden çıkan sonuç -4.50 numarasına daha yakın olduğu için -5.00 numara gözlük kullanan kişi -4.50 kontak lens kullanmalıdır. Bunun sebebi göz ile gözlük arasındaki verteks mesafesinden kaynaklanmaktadır. Kontak lens direkt korneaya yerleştiğinden dolayı böyle bir mesafe yoktur.

Her zaman aynı olmaz!

Gözlük ve kontak lens reçetesi kimi zaman farklı olabilir ve gözlük numarasını lens numarasına çevirme işlemini yapmak isteyebilirsiniz. Cam numaralarının büyük olması verteks mesafesini (göz ile gözlük arasındaki mesafe) daha da önemli hale getirir. Bu gibi durumlarda aynı kişiye ait gözlük ve kontak lens reçetelerinde numaralar farklı olabilir. Yandaki ilgili butonlara değerler girerek gözlük numarasını lens numarasına, lens numarasını gözlük numarasına kolayca dönüştürebilirsiniz.