Ana Sayfa Gözlük İkisi Bir Arada Gözlük Camları: Multifokal Camlar

İkisi Bir Arada Gözlük Camları: Multifokal Camlar

14
PAYLAŞ

İkisi bir arada gözlük camları, genellikle 40 yaşından sonra gözlerin yakın mesafede görme problemleri başlamasından sonra kullanılmaya başlar. Bu problemler yaşla orantılı olarak artarak devam eder. Presbiyopi olarak adlandırılan bu fizyolojik durum sebebiyle kişi sahip olduğu akomodasyon (uyum) gücünü maksimum ölçüde kullanamamaya başlar. Ve yaş ilerledikçe sahip olduğu akomodasyon gücü sürekli düşer. Genellikle emetrop bir kişide 40 yaşında +1.00 D’lik bir konveks cam takviyesi görüşü kolaylaştırır. Ve her 5 senede bir +0.50 D’lik ekstra konveks cam eklemesi (addisyon) gerekir. Emetrop bir kişide presbiyopinin normal seyri bu olmasına karşın bazı durumlar (varolan ametropi, kişinin mesleği ve alışkanlıkları) presbiyopinin bu seyrini değiştirebilir.

Multifokal camlar üç çeşittir: Progresif, bifokal, trifokal.

Presbiyopi geliştikçe tek odaklı camlardan (single vision veya unifokal) oluşan gözlüklerin kullanımı, hele uzak görüşü de ayrı bir uzak gözlüğü ile sağlamaya çalışan kişilerde oldukça güçtür. Bu kişilerin günlük yaşam ve aktiviteleri gözlük takıp çıkarmakla kısıtlanır. Gözlükle meşgul olmaktan dolayı dikkat dağılır ve bir takım aksiliklerle karşılaşma olasılığı da artar.

Presbiyopiden başka konverjans dengesizliği olanlarda, şaşılıkta, genç afaklarda da iki gözlük ihtiyacından dolayı nadir de olsa multifokal cam ihtiyacı söz konusu olabilir.

Farklı mesafelerde farklı diyoptri ihtiyacı sebebiyle iki farklı numarada tek odakı camı aynı çerçeveye takma fikrini ilk olarak 1784 yılında Benjamin Franklin bulmuştur. Benjamin Franklin’in bifokal camları buluşuyla birlikte multifokal camlardaki gelişmeler günümüze kadar gelmiştir.

Bifokal Cam

1-) Bifokal Camlar (İki Odaklı Camlar)

Farklı fokus gücüne sahip belirgin iki kısımdan oluşan camlara bifokal camlar denir. Bilinen en eski multifokal cam bifokal camdır.

Bu belirgin iki kısımdan
Birincisi: Uzak görüşü sağlayan uzak kısım
İkincisi: Yakın görüşü sağlayan yakın kısım

Yakın kısım günümüzde kullanılmakta olan bifokal camlarda genellikle uzak kısma göre daha küçüktür. Lensin alt ve nazala daha yakın yerinde bulunur. Bifokal camlarda yakın mesafedeki net görüşü sağlayan bu ilave lense veya yüzeye segment denir.

İmal Edilişlerine Göre Bifokaller 

İmal edilişlerine göre bifokaller 4 gruba ayrılır:

 • Franklin Bifokaller (Yarık Tip Bifokal)
 • Yapıştırılmış Bifokaller
 • Kaynaşmış Bifokaller
 • Tek Parça (Yekpare) Bifokaller

A) Franklin Bifokaller (Yarık Tip Bifokal)

Benjamin Franklin tarafından bulunmuş ilk olarak kullanılmış olan bifokallerdir. Bu tip bifokalde lens yarıdan bölünmüştür. Üst bölümü uzak kısım, alt bölümü yakın kısımdır. Arada belirgin bir ayrım çizgisi vardır. Yakın kısmın geniş olması yakın görüşü olumlu yönde etkilese de estetik açıdan artık bugün tercih edilmemektedir.

B) Yapıştırılmış Bifokaller 

Bu tip lenslerde uzak kısım lensi üzerine konveks bir lens yapıştılarak addisyon verilmiştir. Yapıştırıcı madde olarak Kanada Balzamı denilen bir madde kullanılır. Bu tip bifokallerde segment bıçak kenarı gibi ince olduğundan segment kenarı belli olmaz.

C) Kaynaşmış Bifokaller

Esas lens crown camdan, yakın kısım (segment) ise flint (yüksek kırma indisi) camdan yapılır. Esas lens olarak alınan blankın alt kısmına segmentin şekline göre yer açılır. Sferik değeri olan segment açılan yere monte edilir. Esas lens ile segmentin, bir fırında ısıtılması suretiyle kaynaşması sağlanır.

Günümüzde bifokal lensler çoğunlukla kaynaşmış bifokaller olarak imal edilmektedir.

D) Tek Parça (Yekpare) Bifokaller 

İsminden de anlaşılacağı üzere tek parça materyalden yapılmıştır. Yakın kısmın kurvatörü uzak kısma göre artılarak addisyon sağlanır. (Progressive lenslerdeki gibi)

Bifokallerin segmentleri imalattaki kolaylık nedeniyle camın ön yüzünde bulunurlar. Camın arka yüzünde olacak şekilde de imal edilebilirler. Segmenti camın ön kısmına olan bifokalleri fokometrede ölçerken addisyonu (add) doğru ölçebilmek için cam, fokometreye konkav yüzü bize bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

Bifokallerde Segment Biçimleri 

A) Görülür Segmentli (Visible)

Yakın ve uzak kısımları arasındaki ayırım çizgisinin belirgin olarak görüldüğü segment biçimine sahip bifokallerdir.

B) Görünmez Segmentli (Invisible)

Yakın ve uzak kısımları arasındaki ayırım çizgisinin belirgin olarak görülmediği segment biçimine sahip bifokallerdir.

 • Executive ve tırnak tipi bifokallerde ykaın kısım ile uzak kısma göre kod farkı oluşturmakta, bundan dolayı da çıkıntı söz konusu olmaktadır. Bu çıkıntıya zamanla kir ve toz birikerek çirkin bir görüntü oluşur. Geniş bir yakın görme alanı sağladıkları için bu tip bifokaller uzun süre yakın görüşe ihtiyacı olanlar (kütüphaneci, yazar, masa başı memurları vs.) tarafından kullanılmaktadır.
 • Organik bifokallerde de executive bifokallerdeki çıkıntı sorunu vardır. (Özellikle yüksek addisyonlu organik bifokallerde yüksek indisli organik cam materyali seçeneğinin olmamasından dolayı)
 • Mineral invisible türlerinde ise çıkıntı söz konusu değildir. Bu türlerde temizleme problemi olmadığı gibi dıştan görünüşleri de daha estetiktir.

Bifokal Cam Segment Biçimleri

Bifokallerdeki Segment Boyutları ve Terminolojisi

Günümüzde en çok kullanılan segment tipi D tipi (straight top=S tipi) ve C tipidir (curve top).

Segment Tepe Noktası: Segment üst çizgisi düz ise orta noktadır. Segment kurveli ise en üst (en çıkıntılı) noktadır.

Uzak Kısım Optik Merkezi: Segment tepe noktasının 5 mm üzerinde, 2 mm temporalindedir.

Yakın Kısım Optik Merkezi: Segment tepe noktasının yaklaşık 3 mm altındadır.

Segment Derinliği: Segmentin en üst ve en alt noktası arasındaki dikey mesafedir. İmalatçılar tarafından bu mesafe 17 mm/19 mm arasında imal edilebilir. Ancak günümüzde en çok 18 mm segment derinliğine sahip bifokaller kullanılmakta.

Segment Genişliği: Segmentin en temporal ve en nazal noktası arasındaki yatay mesafedir. İmalatçılar tarafından bu mesafe 22 mm/35 mm arasında imal edilebilir. Ancak günümüzde en çok 28 mm ve 26 mm segment genişliğine sahip bifokaller kullanılmaktadır.

Segment Çapı: Bifokalin segmentini oluşturan dairenin çapıdır.

Bifokal Camların Montajı

Uzak mesafeye bakıştan (primer bakış pozisyonu) yakın mesafeye bakışa geçildiğinde gözlerin nazala ve aşağı doğru hareketi söz konusudur. Bifokal camlarla da uzağa ve yakına bakışta net görüntü beklenildiğine göre bu camların imalatı ve montajı uzağa ve yakına bakıştaki göz hareketleri göz önüne alınarak yapılır.

Segment Yüksekliği Ölçüsü 

Bifokal camların rahat bir şekilde kullanılabilmesi için segment üst çizgisinin (ya da segment tepe noktasının) alt göz kapağı kirpik kökü hizasına gelecek şekilde montajı istenir. Alt göz kapağı kirpik kökü hizasından çerçevenin en alt noktası arasındaki mesafeye segment yüksekliği denir. Buradaki amaç segmentin alt-nazal kısımlarının tıraşlanmamasıdır.

Bir çerçeveye bifokal cam takılabilmesi için çerçeveye ayarları yapıldıktan sonra alınan segment yüksekliği ölçüsünün en az 20 mm olması gerekir. Alt göz kapağı kirpik kökleri segment ayarlamada önemli bir ölçüttür. Üst göz kapağındaki kirpiklerdeki refleks hareket alt göz kapağında olmadığı için segment yüksekliği ölçümü kolay sağlanır.

 • Düşük segment yüksekliği ölçüsü bifokalin segmentinin tıraşlanmasına böylece yakın görüşün gerçekleşeceği alanın küçülmesine neden olur.
 • Bifokalin hatalı olarak çok yüksek tespit edilmesi şahsın sürekli başını eğmesine sebebiyet verir. Bu da boyun ağrısı meydana getirir.
 • Bifokalin hatalı olarak çok alçak tespit edilmesi kişide sürekli başını arkaya doğru eğme mecburiyeti ortaya çıkarır. Bu da yine boyun ağrısı meydana getirir.
 • Bifokal cam takılacak çerçevenin plaketlerinin ayarlanabilir plaket olması gerektiğinde segment yüksekliğinde oynama yapılabilmesi açısından avantajdır.

Ancak bazı durumlarda segment yüksekliği özellikle alçak veya yüksek tespit edilebilir.

Segmentin Özellikle Alçak Tespit Edileceği Durumlar

 • Yakını çok seyrek kullanıyorsa
 • İlk defa bifokal kullanıyorsa
 • Kişi çok uzun boylu ise
 • Derin ve batık bir göz yapısı varsa

Segmentin Özellikle Yüksek Tespit Edileceği Durumlar

 • Yakını çok sık kullanıyorsa
 • Kişi çok kısa boylu ise
 • Başını mesleği icabı sürekli aşağı eğme zorunluluğu olanlarda

Bifokal cam montajı yapılacak çerçevenin ayarları itina ile yapılmalı. Çerçeve tam olarak yüze oturduğunda segment yüksekliği ölçüsü alınmalı. Segment yüksekliği uygun ise (en az 20 mm) daha sonra kişinin monoküler PD (pupilla distance) mesafeleri alınarak uzak kısmın optik merkezi ile kişinin pupillasının, aynı zamanda da segment tepe noktası ile alt göz kapağı kirpik kökünün çakışması sağlanmalıdır. Ayrıca segment üst çizgisi mutlaka yere paralel olmalıdır.

Daha önceden bifokal kullanan kişiye bifokal gözlük uygulanıyorsa bir önceki bifokalin segment tespitinden memnuniyeti sorulur. Memnun ise aynı segment yerleşimi uygulanır. Memnun değil ise memnuniyetsizliği giderici segment yerleşimi uygulanır.

Bifokal Cam Kullanımının Avantajları

 • Yakın ve uzak gözlük gerektiren durumlarda tek gözlükle fonksiyonel olarak kolaylık sağlar.
 • Kişinin sürekli gözlük değiştirmesini önler.
 • Bifokal cama bilinçli olarak aşılmaya gayret edilirse alışılması kolaydır. Kişinin beklentileri ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak monte edildiğinde çok nadiren problemlerle karşılaşılır.

Bifokal Cam Kullanımının Dezavantajları

 • 35-40 cm ile 2 metre arasındaki mesafelerde net görüşün kesintiye uğraması (özellikle bilgisayar kullanımı gibi bazı mesleklerde bari probleme neden olur.)
 • Uzak ve yakın kısmın birleşme yerinde görülen prizmatik etkidir. Segment tepesi ile yakın kısım optik merkez arasındaki mesafe arttıkça ortaya çıkan prizmatik etki de artar.
 • Uzak ve yakın kısımda özellikle yüksek addisyonlu kişilerde yumuşak bir geçiş olmadığı için görüntü atlaması (imaj jump) diye isimlendirilen durum ortaya çıkar.
 • Segmentin görülebilmesine bağlı olarak kişinin 40 yaş ve üstü olduğunun anlaşılabilmesi çoğu kişi tarafından problem edilir.

Bifokal Cam Kullanıcılarını Tavsiyeler 

 • Bifokal cama bilinçli olarak alışılmaya gayret edilirse alışılması kolaydır. Kişi okuduğu şeyi ya aşağı indirmeli veya başını yukarı kaldırmalıdır. 15 gün süresince gözlüğünü devamlı takmalı bilinçli olarak alışmaya gayret etmelidir.
 • Yeni kullanmaya başlayan kişilerde engebeli yolda yürürken, merdiven inip çıkarken vs. tökezlemeye ve düşmeye karşı uyarı yapılmalıdır. Zamanla bifokal cam kullanıcıları bu duruma alışacak camın yakın kısmından bakmadan yürümeyi ve merdiven inip çıkmayı öğrenecektir.

Trifokal Cam

2-) Trifokal Camlar (Üç Odaklı Camlar)

Farklı fokus gücüne sahip belirgin üç kısımdan oluşan camlara trifokal camlar denir.

Bifokal camların uzak kısmı 2 metreden uzaktaki objeleri, yakın kısmı ise 35-40 cm mesafedeki objeleri görebilmek için kullanılır. 35-40 cm ile 2 metre arasındaki mesafelerde bulunan objeleri net görebilmek için trifokal camlar yapılmıştır.

Bu amaçla trifokal merceklerin 3 farklı kısmına, kullanılacak mesafelere uygun 3 farklı diyoptrik güç verilmiştir. Bunlar:

 • Uzak Kısım: 2 metre ve ilerisini görmek içindir.
 • Orta Kısım: 35-40 cm ile 2 metre arasındaki mesafelerde net görüş içindir.
 • Yakın Kısım: 35-40 cm mesafeyi net görmek içindir.

Trifokal Camlarda Orta Kısım Addisyonu 

Orta kısmın addisyonunun yakın için verilen addisyonun yarısı kadar olması yeterli görülür.

Örneğin;

Uzak kısım: +1.00 D
Yakın kısım: +3.00 D ise
Yakın için add: +2.00 D’dir.

Bu durumda bu kişi trifokal kullanmaya karar verirse:
Orta kısım add: Yakın add/2 olduğundan
Orta kısım add: +1.00 D’dir
Orta kısım: +2.00 D’dir.

Trifokallerde Segment Biçimleri 

Trifokaller aşağıdaki segment biçimlerinde imal edilebilirler:

 • Straight Top Trifokal
 • Curve Top Trifokal
 • Konsantrik Tip Trifokal
 • E Tipi Trifokal
 • Kombine Tip Trifokal

Trifokal merceklerin imalat şekli bifokal merceklerin imalat şekline uyar. Günümüzde pek fazla kullanılmasa da kaynaşmış trifokaller ve tek parça trifokaller olmak üzere istenilmeleri durumunda iki şekilde üretilebilirler. Bifokal merceklerden sonra hızla progressive camlara geçiş trifokallerin kullanım sahasını son derece daraltmıştır.

Trifokal Camların Montajı 

Trifokallerin camın segment tepe noktasının pupil alt kenarı hizasına gelmiş olması normal kabul edilir.

Trifokallere kullanıcının alışması bifokallere göre daha zordur. Bifokallerde görülebilen, uzaktan yakına geçerken ki sert geçiş trifokallerde orta kısmın olması nedeniyle bir derece yumuşatılmış olur. Bu da bifokallerde görülen hayal atlaması ve prizmatik etkiyi nispeten azaltır.

Progresif Cam

3-) Progressive Camlar (Varilux Camlar)

Bütün mesafeler için görüşün kısıtlı da olsa sağlanabildiği, presbiyopi için geliştirilen en yeni ve en popüler multifokal türüdür.

Progressive Camların Kullanım Amacı

İnsanın gençlik çağında 60 D’den 70 D’ye değişen ortalama 10 D’lik akomodasyon gücü ile fokuslaşmanın her bir mesafede gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. Bu mükemmel işlev orta yaşlarda düşmekte daha ileriki dönemde ise hiç kalmamaktadır. Presbiyopi olarak isimlendirdiğimiz bu dönemde bifokaller sabit miktarda ekstra bir güç sağlayarak belirli bir mesafe net görmeye yardım ederken, trifokallerde görüşün netleştirilebildiği mesafe en fazla ikiye çıkmaktadır (uzak hariç). İşte progressive camlar uzaktan yakına geçişte bütün mesafelerde kısıtlı da olsa net görüşü sağlamak için dizayn edilmişlerdir ve bu amaçla kullanılmaktadırlar.

Progressive Camların Dizaynı

Bernard Maitenaz tarafından dizayn edilen ve varilux ticari ismi ile 1959 yılına piyasaya sürülen progressive cam dizaynı, günümüzdeki progressive cam dizaynlarına öncülük etmiş ve progressive cam kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Progressive camların günümüzde kullanılmakta olan versiyonları ve dizaynlarının henüz gelişimini tamamlamadığını söyleyebiliriz. Alışmada problem olan astigmat tepeleri ve periferal (çevresel) görüş kısıtlılığı giderilmeye çalışılsa da yerine yeni problemler gelmektedir. Ancak bütün olumsuzluklara rağmen şu anda kullanıcısna en çok avantaj sunan multifokal cam türü progressive camlardır.

 • Progressive camların görünüşleri diğer single vision camların görünüşüne benzerdir.
 • Progressive camın içinde ek mercekler (segment gibi) yoktur.
 • Camın üzerindeki kademeler halinde büyüyen numaraların etkisi, bir küre yüzeyindeki gibi sabit kalmayan yüzey bombeleri ile verilmiştir.
 • Bu optik geçiş uzak kısımdan yakın kısma doğru olur. Huni biçiminde genişleyen bu progressive alanda camın sferik etkisi yakın kısma erişinceye dek artar.
 • Yakın ile uzak kısım arasında progressive kanal yer alır. Numara yükseldikçe add arttıkça bu kanal daralır.
 • Progressive yüzeyin yapısı gereği yanlardaki gölgeli alanlarda (astigmat tepeleri) görüş imkansızdır. Periferal görüşü kısıtlayan bu alanların düzeltilmesine ve kanalın genişletilmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir.
 • Progressive cam tek parça camdan üretilir.
 • Silindirik değer genellikle camın arka yüzeyine verilir.
 • Progressive camlara alışma süresinin uzunluğu ve zorluğu handikap gibi görünse de henüz daha iyisi ve daha mükemmeli olmadığı için bu handikaplara katlanılabilir.

Progressive camın çerçeveye doğru monte edilmemesi büyük problemler doğuracağından montaj sırasında kolaylık olması için camın üzerindeki birtakım işaretlemeler firma tarafından yapılır. Montaj bittikten sonra kontrollerinin de yapılmasından sonra saf alkol ile bu işaretlemeler silinebilir. Ancak hiçbir zaman silinemeyen ve tekrar camın işaretmelerinin yapılabilmesine olanak sağlayan camın yüzeyine lazer ile işlenmiş işaretlemeler mevcuttur. Bunlar:

 • Şakak ve burun kısmındaki kazılı çemberler
 • Addisyon
 • Firma logosu

Progressive Camların Montajı

Progressive camların çerçeveye montajı olağanüstü dikkat gerektirir. Progressive camlarda, diğer camlara göre toleransı yok denecek kadar azdır.
Progressive camların çerçeveye montajını üç aşamada düşünebiliriz:

 • Çerçeve seçimi
 • Montaj ölçülerinin alınması ve montaj
 • Gözlüğün teslimatı

Çerçeve Seçimi

Camların pahalı olması ve çerçevenin deforme olabileceği göz önünde tutularak her zaman aynısı bulabilecek sağlam bir çerçeve seçilmelidir.
Progressive cam takılacak çerçeve havacı tip (damla modeli veya armut tip) olmamalıdır (özellikle kısa PD mesafesi olanlarda). Yakın görüş alanını daraltmamak için seçilen çerçevenin nazal kısmı kesik olmamalıdır.
Ölçüleri almadan önce çerçevede gerekli ayarlamaları yapmak gerekir. Montajdan sonra yapılacak bir ayarlama görüşün bozulmasına neden olacaktır. Verteks mesafesi (12 mm) ve pantaskopik açı (8º) ayarları ideal duruma getirilmelidir.
Pupilla orta noktasından çerçevenin en alt kenarına kadar olan mesafe en az 25 mm olmalıdır (firmaların piyasaya sürdükleri çeşitli progressive camlarda küçük farklılıklar olabilir. Bazı firmaların camlarında bu mesafe düşebiliyor).Uygun uzak görüş alanı bırakmak için de göz bebeğinin orta noktası ile çerçevenin en üst noktası arasındaki mesafe 10-15 mm arasında olmalıdır. Dolayısıyla progressive cam takılacak çerçevenin B boyutu (dikey boyutu) en az 35-40 mm olmalıdır.

Montaj Ölçülerinin Alınması ve Montaj

Sağ ve sol gözbebeğinin asimetrik yapısı göz önüne alınarak mutlaka monoküler PD mesafesi alınmalıdır. Yine her iki göz bebeğinin çerçevenin en alt noktasına uzaklığı (montaj yüksekliği) ayrı ayrı ölçülmelidir.Hassas bir şekilde bu ölçüler alındıktan sonra camın montaj artısı tam olarak kişinin pupilla merkezi ile çakışacak şekilde tespiti yapılır ve cam tıraşlanır.Gözlükleri teslim edene kadar camın üzerindeki işaretlemeleri silmemelidir. Gözlük kişi tarafından takıldığında camın montaj artısının tam pupilla merkezi üzerinde olduğundan emin olunmalıdır. İşaretmeleri sildikten sonra uzak, orta ve yakın mesafeyi hasta ile kontrol etmeli ve ideal bakış pozisyonu hastaya öğretilmelidir.

Progressive Camlarda İdeal Bakış Pozisyonu

Progressive camlar yapısı gereği kullanıcıyı, görmek istediği yere en ideal bakış ve baş pozisyonunda bakmaya zorlamaktadır. Burun ucu daima görülmek istenen yeri işaret etmelidir. Yan bakışlar, eğri bakışlar görüşü azaltır veya imkansızlaştırır. Progressive camdaki tasarım tamamen ideal bakış pozisyonuna göre düzenlenmiştir. Örneğin insan göz hizasında bir yere bakarken burun ucu bakılan objeyi gösterir olması ilk şarttır. Bu pozisyondaki bir insana okumak için bir obje görülebilmesi için yeterlidir. Kişinin gözlerini aşağı doğru kaydırması yanında başını da eğmesi gerekmemektedir. Uzak nokta ile yakın nokta (okuma mesafesi) arasındaki objelerde yine burun ucu objeyi göstermek şartıyla camın uzak kısmı ile yakın kısmı arasındaki uygun yerden bakması ile görülebilir. Kısaca progressive cam ile her mesafeyi görebilmek mümkündür. Ancak gözün o mesafeyi görebilecek uygun pozisyonu alması gerekir.Progressive camın montaj yüksekliği ayarı iyi yapılmaz ise boynun sürekli aşağı veya yukarı eğik hali boyun ağrısına neden olabilir. Bazı durumlarda montaj yüksekliği özellikle alçak veya yüksek tespit edilelebilir. (bknz. Segmentin Özellikle Alçak ve Yüksek Tespit Edileceği Durumlar)

Progressive Camların Kullanımında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri 

 • Hasta okumak için başını veya gözlüğünü yukarı kaldırıyor. Bunun sebebi alçak montaj veya düşük addisyondur. Çerçeveyi yukarı kaldırın veya doktora gitmesini söyleyin.
 • Hasta okumak için başını veya gözlüğünü aşağıya indiriyor. Bunun sebebi camlar yüksek monte edilmiş. Çerçeveyi aşağı indirin.
 • Hasta daha net görebilmek için okuduğu belgeyi yanlara götürüyor. Bunun sebebi PD mesafesinin kaymış olmasıdır. Her bir göz için kontrol edin. Camın yeniden montajını yapın.
 • Kenarlarda görüntü bulanıksa çerçevenin yüze olan uzaklığını azaltın.
 • Hastanın okuma alanı dar ise montaj yüksekliğini kontrol edin. Pantoskopik açıyı arttırın. Çerçeveyi yüze yaklaştırın.

Progressive Camların Yeniden İşaretlenmesi

Progressive camların işaretlemelerinin daha sonra tekrar bulunması gerekebilir. Cam yüzeyindeki kazılı çemberler sayesinde camın bütün işaretlemelerini tekrar yapmak her zaman mümkündür. Yeniden işaretleme için elimizdeki camın üretici firmasından daha önce temin ettiğimiz progressive cam şablonunun (progressive markalama kartı) olması gereklidir. Yeniden işaretleme şu şekilde yapılır:

 • Cam iyi bir şekilde temizlenir.
 • Camın konkav yüzü bize bakacak şekilde koyu bir zemin üzerinde nispeten kuvvetli bir ışığa tutularak kazılı çemberlerin yeri belirlenir.
 • İnce uçlu bir keçeli kalemle konveks yüz üzerinden bu çemberlerin merkezi işaretlenir.
 • Bu iki nokta progressive şablonu (progressive markalama kartı) üzerindeki noktalarla üst üste getirilir. Diğer işaretlemeler de yapılır.

Progressive Camların Avantajları

 • Kullanıcısına 30-40 cm’den başlayarak her mesafede kısıtlı da olsa görüş sağlayabilmektedir.
 • Görüş hiçbir mesafede kesintiye uğramaz.
 • Segment çizgisi içermediğinden presbiyopi çağında kullanımına dair belirti vermez.
 • Cam yüzeyinde bifokallerde olduğu gibi toz ve kir birikmesi olmaz.

Progressive Camların Dezavantajları 

 • Alışma süresi uzun ve zordur.
 • Camın dizaynı gereği oluşan astigmat tepeleri alışmayı zorlaştırır. Ve periferal (çevresel) görüşü kısıtlar.
 • İmalatında kullanılan ileri teknoloji nedeniyle fiyatı ekonomik değildir.
 • Kişi net görebilmek için dar bir alandan ideal bakış pozisyonuyla bakmak zorundadır.

Progressive Camların Hatalı Montajı

Hatalı montaj diğer tek odaklı camlarda görüş netliğini bozar. Prizmatik etki meydana getirir. Gözde yorgunluğa sebep olur. Progressive camlarda ise hatalı montaj sebebiyle görüş tamamen imkansızlaşır. Kişiyi progressive camdan soğutan ve progressive cam hakkında kötü propaganda yapılmasına neden olan bu durum aslında montaj hatasıdır. Optisyen hatasıdır. Bu nedene bağlı olarak da örneğin Almanya’da milyonlarla ifade edilen progressive cam kullanıcısı Türkiye’de binlerle ifade edilmektedir.

Progressive Camların Hatasız Montajına Rağmen Başarılı Olunamayabilen Kullanıcılar 

Ancak bütün hatasız uygulamalara rağmen bazı kullanıcı gruplarında başarısızlık söz konusu olabilir. Bu kişilerde progressive cam ile rahat edememe veya camın özelliklerinden tam faydalanamama olasılığı vardır. Bunlar:

 • Uzun süre geniş segmentli bifokal kullanan kişiler
 • Yüksek addisyonlu kişiler
 • Yüksek astigmatı olanlar
 • Gözlerini hızla hareket ettirerek geniş bir alanı görmek zorunda olanlar (diş hekimi, mimar ve mühendis vb.)
 • Sinirli, telaşlı yapıda olup alışma sürecine katlanamayacak kişiler

Progressive camlar kesildikten sonra başka bir çerçeveye monte edilmesi gerekirse mümkünse aynı çerçevenin yenisine, bu mümkün değilse aynı ekartmanda başka bir çerçeveye monte edilmelidir.
Progressive camlar mineral, organik, fotokromik ve yüksek indisli olarak imal edilebilir. Ayrıca üretici firmalar tarafından uzak görüşün veya yakın görüşün önemsendiği, yüksek addisyonlular veya yüksek astigmatı olanlar için imal edilmiş farkı tasarıma sahip türleri de vardır.

Multifokal camlar üretici firmadan sipariş edilirken uzak kısmın reçetesi, add ve aks (var ise) mutlaka bildirilerek sipariş edilir. Ayrıca kullanıcının isteğine göre organik, mineral, segment biçimi, segment genişliği, progressive cam tasarım özelliği vb. özellikler mutlaka firmaya bildirilmelidir.

Multifokal Gözlük Camı Fiyatları Nedir?

Bifokal (iki odaklı) ve progresif (çok odaklı) cam fiyatları kaplamasına, numarasına, özelliğine ve markasına göre değişiklik göstermektedir. O yüzden bu platform üzerinden net fiyat vermek doğru ve etik olmayacaktır. Ancak bilgi sahibi olmanız adına progresif camların ortalama 400-5000₺ arasında değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz*

*Verilen rakam tahminidir. Doğru fiyat ve cam seçimi için optisyeninize danışın.

Kaynaklar

 • Öğr. Gör. Fatih Mehmet Demir, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü 2. Sınıf Ders Notları”
 • Kaynak belirtilmemiş.

14 YORUMLAR

  • TR için çok iyi fiyat, kullanımından memnun musunuz* Çabuk alışabildiniz mi? Bende gözlüklerimi yenileyeceğim de bu sefer progresive cam kullanmak istiyorum, çerçevesi dahil 200 tl gibi maliyeti olacak bana. Çerçeve olarak iki renkli rayban 8901 in a kalite çakmasını alacağım.

  • Merhaba Hasan bey,

   Progresif ve bifokal camlar olarak adlandırdığımız üç ve iki odaklı camlar diğer tek odaklı camlara istinaden daha konforludur ve tüm mesafelerde görüş imkanı tanır.

   Ancak burada dikkat edilmesi gereken PD (göz bebekleri arası mesafe), montaj yüksekliği, verteks mesafesi ve pantaskopik ölçülerinizin doğru alınmasıdır.

   Saygılarımla,
   Opt. Çağatay Gülümser

 1. reçetem uzak 075.- yakın 3- üstü 0.75- ortası 1.23 ila 2.00 arası- yakın 3 olarak üç odaklı gözlük verdi ( kendisi bunlar en iyi diyerek ben istemeden ) – en üstten küçük bir yuvarlak kısımdan ancak UZAĞI GÖREBİLİYORUM, ortadan bulanık görüyorum,alt kısım yakın iyi, araştırdım, üç odaklı hemen hemen kullanılmayan camlar, Multifokal ( Çok odaklı en iyi olduğunu araştırdım, gözlükçüme söyledim, sana verdiğim çok odaklı diye ısrar ediyor, verdiği gözlükleri kullanmam mümkün değil. gözlükçünün iddiaları doğrumudur.

  • Merhaba İbrahim bey,

   Evet. Gözlükçünüz size çok odaklı cam montajı yapmış. Çok odaklıdan kastım; uzak, orta ve yakın mesafenin tek bir gözlükte birleştirilmesi. Bu camlar teknoloji ve özellik bakımından farklılık göstermektedir. Bifokal (ortadan çizgili uzak ve yakın mesafeye sahip) ve progresif camlar (çizgisi bulunmayan uzak-orta-yakın mesafeye sahip) olmak üzere 2 çeşidi vardır (trifokal camlar artık piyasada bulunmaktadır). Siz progresif cam montajı yaptırmışsınız. Bu cam progresif, varilux, çok odaklı, multifokal vb. gibi isimlerle adlandırılabilir.

   Diğer sorunuza gelince, göz bebekleriniz arasındaki mesafe (PD), göz ile gözlük camının en alt noktası (montaj yüksekliği), verteks mesafesi (göz ile gözlük arasındaki mesafe), pandoskopik açı (gözlüğün göze yaptığı açı), progresif camların montajında önemli ölçülerdir. Bu ölçülerin hatalı alınması görüşünüzde sıkıntıya sebebiyet verebilir.

   Genellikle montaj yüksekliğinin yukarı mesafede alındığı durumlarda yorumda belirttiğiniz şikayet meydana gelir. Bu hatalı bir durumdur. Mağazada bulunan optisyene şikayetinizi iletebilirsiniz.

   Saygılarımla,
   Opt. Çağatay Gülümser

 2. Uzak R – 8.50 – 3.50 170 L – 8.75 – 3.50 170 Yakın R + 6.50 – 3.50 170 L + 6.75 – 3.50 170 Tek Gözlükte Progresif Cam Yaptırabilirmiyim

 3. Merhabalar,
  daimi +0,75 vitr. sph. 1,0 vit cyl +0,50 axis 115
  daimi +2,50 vitr. sph. 2,75 vit cyl +0,50 axis 115
  progresif cam yatıracağım, iki yada üç marka ve markalara göre fiyat tavsiyesi yazabilir misiniz…
  diğer bir konu, aldığım camın markasından nasıl emin olabilirim…
  ikamet ankara, doğru uygulama (montaj) yapan gözlükçü tavsiyesi de alabilirim 🙂
  şimdiden teşekkürler…

 4. Merhabalar, Her iki gözümde koryoretinal skar mevcut. Sağ göz santral koryo skar ve ona eşlik öden iki adet skar daha. Sağ göz merkezi sokar nedeniyle uzun yıllardır bu gözü sadece belirli refleks hallerinde kullanıyor durumundayım
  Sol gözde merkeze yakın bir adet olmakla birlikte üç adet sırasıyla; sağ alt merkeze yakın bir, alt merkeze yakın bir adet, merkeze yakın orta-sağda bir adet skar mevcut. 2016 Yıl ortasında sol gözde ilerlemiş seviye katarakt ameliyatı oldum. Başarılı bir opere ile birinci sınıf monofokal mercek takıldı. 2016 yıl sonunda sol gözde kireçlenme tespit edildi ve yag lazer ile bu giderildi. Ertesi gün cam gibi görmemden sonraki gün görme kaybı yaşadım. Yapılan muayene sonrası vitreus dejenerasyonu tanısı konuldu. Ancak başta (yukarıda) da belirttiğim gözdeki sıkıntılar nedeniyle bir şey yapılamadı. Vitreus sıvısının doğal olarak ayrılmasını bekledik ancak hala benden ayrılmak istemedi 🙂

  Bu kadar ayrıntılı yazmamın nedeni Mevcut haliyle çok karmaşık bir görme sorunlarım olduğu düşünülünce; klasik bir vaka olarak uzak-orta-yakın cam alıp işimi sorunu çözebilecek miyim sorusu.
  Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba,

   Sitemize ziyaretiniz için teşekkür ederiz öncellikle.

   Uzak-yakın ayrı olarak kullandığınız bir gözlük var ise ve görüşünüzde bir problem yoksa üçü bir arada dediğimiz (uzak-orta-yakın mesafe) progresif camlarda da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ancak uzak gözlüğü taktığınız halde görüşünüzde bulanıklık ya da netleyememe gibi bir problem varsa progresif camlarla da rahat edemezsiniz.

   Sonuç olarak ayrı olarak kullandığınız gözlükleriniz varsa ve memnunsanız progresif camlardan da memnun kalacağınızı söyleyebiliriz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsminizi yazınız

*