Yanıtla: İkisi bir arada gözlük kullanma ihtiyacı nasıl doğar?

Ana Sayfa Forumlar Gözlük Progresif Camlar İkisi bir arada gözlük kullanma ihtiyacı nasıl doğar? Yanıtla: İkisi bir arada gözlük kullanma ihtiyacı nasıl doğar?

#2987 Yanıtla

İkisi bir arada gözlük camları, genellikle 40 yaşından sonra gözlerin yakın mesafede görme problemleri başlamasından sonra kullanılmaya başlar. Bu problemler yaşla orantılı olarak artarak devam eder. Presbiyopi olarak adlandırılan bu fizyolojik durum sebebiyle kişi sahip olduğu akomodasyon (uyum) gücünü maksimum ölçüde kullanamamaya başlar. Ve yaş ilerledikçe sahip olduğu akomodasyon gücü sürekli düşer. Genellikle emetrop bir kişide 40 yaşında +1.00 D’lik bir konveks cam takviyesi görüşü kolaylaştırır. Ve her 5 senede bir +0.50 D’lik ekstra konveks cam eklemesi (addisyon) gerekir. Emetrop bir kişide presbiyopinin normal seyri bu olmasına karşın bazı durumlar (varolan ametropi, kişinin mesleği ve alışkanlıkları) presbiyopinin bu seyrini değiştirebilir.