Nedir?

Ana Sayfa Nedir?

Terapötik (bandaj) kontak lens nedir?

Kontak lensler uzun zamandır bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Genellikle refraktif değeri olmayan, kornea epitelyum bütünlüğünü korumada kullanılan lenslerdir.

Teleskopik gözlük nedir?

Büyütme ihtiyacı olan az görenlere normal görme gereçlerinin dışında verilen daha komplike görme cihazı. 3 metreden başlayarak daha uzağı görebilmek için gözlüğe monte edilmiştir...

Stroma tabakası nedir?

Korneanın üçüncü tabakası. Kornea kalınlığının %90’ını oluşturur. Ağ şeklinde görünümü vardır.

Stenopeik gözlük nedir?

Merkezine 1,5 mm çapında delik açılmış ve cam yerine madeni veya benzer maddelerden yapılan ve ışık geçirmeyen cisimler konulmuş. Bir veya çok delikli gözlük...

Snellen eşeli nedir?

Klinik uygulamalarda görme keskinliğinin ölçümü için en çok kullanılan eşel.

Siklopleji nedir?

Lensin uyum yeteneğinin ortadan kalkması. Özellikle küçük çocuklarda refraksiyon kusurunun ölçülmesinde faydalanılır.

Sferometre (lens saati) nedir?

Lensin yüzey eğrilik yarıçapını ölçen alet. Ekrandaki konkav (-) ve konveks (+) bölümlerde 0,25 diyoptri aralığıyla 0-(+/-) 20,00 D arasında birimlere ayrılmıştır. Lenslerin ön...

Son Yazılar